Om DCAA

DCAA?
headquarters

Dansk Center vedr. Alle Afhængigheder (DCAA) er en landsdækkende forening oprettet 1983.
DCAA udfører anonym rådgivning for misbrugere og pårørende, og varetager generel landsdækkende oplysning om alle de af WHO anerkendte afhængighedssygdomme og nye tilkomne.

Rådgivningen foregår både telefonisk, på vores chat og ved personlige samtaler.
Udover rådgivning arbejder foreningen med oplysning, bl.a. via foredrag på skoler og arbejdspladser samt gennem diverse publikationer, hjemmeside og socialmedier. Foreningen arbejder tæt sammen med selvhjælpsgrupper og behandlingssteder.

Både vores rådgivning og foredrag udføres i et tæt samarbejde mellem vores frivillige og vores uddannede personale.

Det der gør DCAA til en unikt tilbud, er at vi som et af de eneste steder i Danmark kan yde rådgivning om alle typer af afhængigheder samt informere om behandlingssteder og selvhjælpsgrupper.
Vores største styrker er, at vi er åbne og synlige i vores oplysning, men samtidig fortrolige, troværdige og intime i vores anonyme rådgivning.

DCAA lige nu

Vi står i DCAA midt i et generationsskifte og der er kommet mange nye kræfter til.
Derudover er der i dag andre forventninger til et frivillignetværk end der har været gennem de sidste 30 år og det er en anden type frivillige med en anden motivation vi møder i dag.

På samme tid ser vi også at vores samfund har udviklet flere nye afhængigheder, som der er brug for at vi giver opmærksomhed til. Afhængigheder som mad-, trænings- og steroideafhængighed, er noget som vi har kendt til i noget tid, men som der stadig ikke er etablerede behandlingsforløb for. Nyere afhængigheder der er kommet til er; Netdating, sociale medier, gaming og arbejdsnarkomani. Alle afhængigheder som der er stort behov for, både at oplyse omkring, men også have frivillige til at adressere.

DCAAs historie

I starten af 80’erne spores der i Danmark en voksende interesse for at eksperimentere med nye og mere effektive behandlingsmetoder end de hidtil mest anvendte mod sygdommen Chemical Dependency – den stadig mere udbredte internationale betegnelse for alkoholisme og anden afhængighed af berusende, opkvikkende eller sløvende kemiske stoffer.

Chemical Dependency blev i 1983 beskrevet således: er ikke udtryk for en karaktersvaghed, men er en fysisk, mental og følelsesmæssig sygdom med destruktive konsekvenser for den syges sociale, økonomiske og medmenneskelige forhold. Lidelsen nedbryder ikke blot misbrugeren selv, men medfører også en abnorm eller sygdomspræget adfærd og psyke hos misbrugerens nærmeste menneskelige omgivelser, i særdeleshed familiemedlemmer og andre med nær tilknytning til misbrugeren. Dengang mente man, at hvis sygdommen ikke blev behandlet, kunne det ende med sindssygdom.

Minnesota-modellen blev for første gang introduceret for en bredere kreds af interesserede i Danmark, ved en konference på Panum-instituttet i København den 18. oktober 1983.
Minnesota-Modellen, der i meget høj grad bygger på erfaringer udviklet inden for organisationen Alcoholics Anonymous, viste sig at være særdeles virkningsfuld over for sygdommen Chemical Dependency og anvendes i dag i stadig større udstrækning over hele USA. Metoden kom senere til Europa, i særlig udviklet form på Island, hvor cirka 6.000 alkoholikere og andre stofmisbrugere har gennemgået behandlingen på centre oprettet specielt til dette formål af den islandske interessesammenslutning vedrørende alkoholproblemer.
Minnesota-modellen har som udgangspunkt, at alkoholisme er en sygdom, som ikke kan kureres, men kan standses ved at den afhængige selv tager ansvar for deres situation og helt holder op med at drikke. Den afhængige fastholder afholdenheden gennem livslang støtte i de mange frivillige selvhjælpsgrupper for ligesindede, som findes de fleste steder i hele landet. Et 12 trins program skal lære den afhængige at ændre sin livsstil og leve og arbejde lige så godt uden alkohol. Mens fælleskabet i grupperne med andre i samme situation skal holde gejsten ved lige.

En kreds af interesserede i Danmark fik på baggrund af behovet for tilsvarende behandlingsformer her i landet fundet tiden moden til at stifte en forening med det formål at oplyse og behandle alkohol og andet misbrug efter Minnesota-modellen.

DCAA altså Dansk Center for Alle Afhængigheder (tidligere Dansk Center vedrørende Alkoholisme og andre Afhængigheder) blev af Hvidovre kommune optaget i forenings-registret d.4. september 1984. Inden da havde de startet et samarbejde med den svenske forening SCAA og blev på den måde inspireret til navnet DCAA.

På Nyhedsbrev nr. 1 er der et meget kort referat af 24. november 1983. I 1984 var der en stor konference i Stockholm, hvor to fra bestyrelsen deltog. Dette møde var vældig betydningsfuldt, da de her blev introduceret til Hazelden-metoden.

Hazelden er et behandlingskoncept, som startede i USA. Det er en behandlingsform, hvor man behandler det hele menneske og ikke kun har fokus på sygdommen. At give det enkelte menneske håb og styrke midt i håbløsheden. At behandle alle med respekt og værdighed. At leve de 12 trin og derefter give det videre, som man selv har fået.

I 1985 kommer så de første behandlingscentre. De bliver kaldt Rehaps. Mange danskere rejser til Island eller til Stockholm for behandling, ”Von” i Reykjavik og Nors i Kvivsta.
For at få udbredt kendskabet til denne nye behandling lykkedes det DCAA af få afholdt 3-4 store konferencer på Panum. Det var læger, der var aktive i behandlingen på Island og i Sverige som underviste.
Foruden de mere langsigtede mål om at medvirke til etablering og drift af behandlingscentre på basis af Minnesota-modellen er det meningen at DCAA skal fungere som informations- og rådgivningscenter for misbrugere og deres pårørende, samt politikere og læger og øvrige myndigheder, ligesom vi gør i dag.

Et af hovedmålene, dengang som nu, var og er at sætte ind mod sygdommen, før misbrugeren får sat alt over styr, det være sig familie, job, bolig, økonomi og ikke mindst helbredet. Formålet er at motivere misbrugeren til at søge hjælp og give de pårørende den hjælp, de har brug for.
Derudover er fomålet at sprede viden og rådgive om afhængighed og de skader, det medfører, til alle, som kunne have glæde af det. Vi holder foredrag, workshops og kurser for f.eks relevant fagpersonale, arbejdspladser, fagforeninger, kommuner, skoler, jobcentre, osv.

DCAA gik forrest i 1991, da der skulle laves alkoholpolitik på arbejdspladsen, og vi har været med til at hjælpe blandt andet Københavns brandvæsen. På baggrund af de erfaringer, der er indhentet under dette arbejde, er der udarbejdet et koncept til brug for udarbejdelse af en institutionsrettet alkoholpolitik. Dette koncept blev tilbudt til Københavns Kommunes institutioner. Derudover har DCAA haft et samarbejde med SAS i mange år.

I Februar 2014 har vi indviet vores nye hjemmeside, og vi har store forventninger til, at vi med den kan nå ud til mange og udbrede viden og rådgivning til alle, der måtte have brug for det.

DCAAs økonomiske midler fremskaffes gennem medlemskontingenter samt frivillige bidrag og donationer fra interesserede i ind og udland, desuden søger vi midler hos relevante fonde.

Foreningen er upolitisk og uden tilknytning til nogen bevægelse.