Madafhængighed

Hvis du er meget optaget af mad og har en overdreven fokus på krop, vægt og sundhed, er det tegn på, at du kan være afhængig.

Som madafhængig begynder dit fokus på mad at fylde mere og mere, og du oplever en følelsesmæssig lindring/kontrol ved at spise/afholde dig fra at spise.

Madafhængigheden kan enten have form af anoreksi, bulimi, ortoreksi eller overspisning. Som madafhængig tror du ofte, at alt bliver godt, bare du kan få kontrol over dit mad- og/eller sukkerindtag. Som overspiser, for eksempel, kan du opleve et umiddelbart velvære, som dog hurtigt forsvinder og ofte afløses af ubehag, uro, skyldfølelse, tristhed, skam og selvhad.

Som madafhængig skjuler du dit forbrug/manglende forbrug af mad for dine omgivelser og kan blive opfarende eller rastløs, hvis du afskæres fra muligheden for at udøve dit madmisbrug. Og dit madindtag eller kontrollen over maden kommer til at fylde så meget, at andre aktiviteter og sociale sammenhænge tilsidesættes.

Oplever du nogle af disse beskrivelser, er det tid til at søge hjælp. Hvad du ikke kan klare alene, kan behandlere og/eller ikke aktivt afhængige ofte hjælpe dig med.