Arbejdsnarkomani

Hvis du oplever, at dit arbejde giver dig et sus og fylder så meget i dit liv, at du får stress og belaster dit helbred og dine omgivelser, er det tegn på, at du kan være afhængig.

Er du arbejdsafhængig, også kaldet workaholic, vil dit livsindhold efterhånden kun bestå af arbejde. Arbejdsnarkomani afhænger ikke af, hvor mange timer du arbejder, selv om du nok arbejder mere end gennemsnittet. Det afhænger af, hvor meget du lader arbejdet fylde i din tilværelse.

Som arbejdsafhængig oplever du et kick, når du udlever din afhængighed – fuldstændig som i andre former for afhængighed.

Tegn på arbejdsnarkomani er, at du efterhånden mister kontakten til både dig selv og andre. Det betyder, at du ikke længere kan mærke, hvad du har lyst til og behov for, og at du mangler mennesker at støtte dig til.

Dit helbred er også belastet. Du kan opleve alvorlige psykiske og fysiske symptomer på stress og udbrændthed. Og dine omgivelser er begyndt at sige fra over for dig og er utilfredse med dine prioriteringer og den tid, du bruger på arbejdet.

Oplever du nogle af disse beskrivelser, er det tid til at søge hjælp. Hvad du ikke kan klare alene, kan behandlere og/eller ikke aktivt afhængige ofte hjælpe dig med.